...
Menu Close

Exotica Travel – Andrzej Kulka

Rating (average)
Business Genre
Long Business Description

Exotica Travel - Andrzej Kulka
6741 W. Belmont Ave.
Chicago IL 60634


Andrzej Kulka - właściciel biura EXOTICA TRAVEL, z wykształcenia magister-inżynier geolog, z zamiłowania podróżnik zafascynowany przyrodą i historią dawnych cywilizacji. Zwiedził Amerykę od Ziemi Ognistej i chilijskiej Patagonii poprzez Amazonię, Peru, Ekwador i Meksyk aż po Wschodnie Wybrzeże USA i Alaskę.

Business Phone Number
(773) 237-7788

Ratings

There are no reviews yet.

Post your review

Send Message to listing owner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.