...
Menu Close

Michalski B. Martin – Michalski & Gubernat

Michalski B. Martin – Michalski & Gubernat
Rating (average)
Business Genre
Long Business Description

Michalski B. Martin - Michalski & Gubernat
636 S. Des Plaines River Rd. 100
Des Plaines IL 60016


Kancelaria Adwokacka Michalski & Gubernat, P.C.


Polscy Adwokaci w Chicago i na Przedmieściach


Jesteśmy łatwo dostępni i zawsze mamy czas dla naszych klientów, aby wysłuchać dokładnie jakie mają potrzeby i porozmawiać z nimi o jak najlepszym sposobie załatwienia ich spraw. Na bieżąco informujemy naszych klientów o stanie ich spraw, ponieważ wierzymy, że powinni oni znać prawa, które im przysługują. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć wszystkie informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji życiowych w sprawach będących przedmiotem naszej reprezentacji.

Business Phone Number
(847) 752-0506
Business Fax
(877) 669-0560

Ratings

There are no reviews yet.

Post your review

Send Message to listing owner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.