...
Menu Close

Solidarity Polish Restaurant

Rating (average)
Business Genre
Short Business Description
Lokalizacja
1414 Lincoln Boulevard
Santa Monica, 90401

Godziny Pracy
Monday: CLOSED
Tuesday: 6:00 AM - 10:00 PM
Wednesday: 6:00 AM - 10:00 PM
Thursday: 6:00 AM - 10:00 PM
Friday: 5:00 PM - 11:00 PM
Saturday: 5:00 PM - 11:00 PM
Sunday: 5:00 PM - 10:00 PM
Long Business Description

Więcej na temat Solidarity Polish Restaurant
Założona w 1972 roku w Berkeley w Kalifornii, właścicielka / szefowa kuchni Elina O'Lague przeniosła swoją restaurację Solidarity Polska Restauracja w LA do Santa Monica w 1979 roku i działa w tej samej lokalizacji od ponad 40 lat. Elina urodziła się w Krakowie i wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, dzieląc się swoją wiedzą, pasją i pysznymi przepisami. Dołącz do nas dziś wieczorem na kolacji!

Business Phone Number
310.393.8831

Ratings

There are no reviews yet.

Post your review

Send Message

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.