...
Menu Close

SZKOŁA JĘZYKA i KULTURY POLSKIEJ im. Zbigniewa Herberta

SZKOŁA JĘZYKA i KULTURY POLSKIEJ im. Zbigniewa Herberta
Rating (average)
Business Genre
Long Business Description

12001 S. Oak Park, Palos Heights, IL. 60464630-515-1672


Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Palos Heights, IL to placówka edukacyjna, która zapewnia najwyższą jakość nauczania, nowoczesne metody dydaktyczne oraz program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Za nadrzędny cel obraliśmy rozwijanie skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i w piśmie, co umożliwi naszym uczniom i absolwentom zapoznawanie się z polską kulturą i sztuką bez żadnych ograniczeń.

Business Phone Number
630.515.1672

Ratings

There are no reviews yet.

Post your review

Send Message to listing owner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.