...
Menu Close

Directory Category: Edukacja

Edukacja

Displaying listings from all locations.

Use the fields below to filter listings for a particular country, city, or state. Start by selecting the top most region, the other fields will be automatically updated to show available locations.

Use the Clear Filter button if you want to start over.

Polska Katolicka Szkola im Św Krzyża w Joleit
Rating (average)
(0)
Business Genre
Long Business Description

702 N. Brodway, Joliey, IL. 60435815-630-6190


Katolicka Szkoła im. Świętego Krzyża w Joliet kształci i wychowuje w tradycji, kulturze polski

Business Phone Number
(815) 630 6190
POLSKA SZKOŁA im. Króla Kazimierza Wielkiego
Rating (average)
(0)
Business Genre
Long Business Description

9001 West 159th Street, Orland Hills, IL. 60487815-272-7180


Jesteśmy wspόłczesną szkołą, która opiera się na współpracy z uczniami i ich rodzicami na zasadzie partnerstwa.


Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty.


Chcemy aby Rodzice współtworzyli jakość szkoły i chętnie do niej posyłali swoje dzieci.

Business Phone Number
815.272.7180
Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego
Rating (average)
(0)
Business Genre
Long Business Description

6340 S New England Ave, Chicago, IL. 60638773-470-6587zarzad@szkolacholewinskiego.org


Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych.

Business Phone Number
(773) 470-6587
SZKOŁA JĘZYKA i KULTURY POLSKIEJ im. Zbigniewa Herberta
Rating (average)
(0)
Business Genre
Long Business Description

12001 S. Oak Park, Palos Heights, IL. 60464630-515-1672


Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Palos Heights, IL to placówka edukacyjna, która zapewnia najwyższą jakość nauczania, nowoczesne metody dydaktyczne oraz program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Za nadrzędny cel obraliśmy rozwijanie skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i w piśmie, co umożliwi naszym uczniom i absolwentom zapoznawanie się z polską kulturą i sztuką bez żadnych ograniczeń.

Business Phone Number
630.515.1672
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.