...
Menu Close

Syrena Polish Deli

Rating (average)
Business Genre
Long Business Description

Nowy właściciel zaprasza na:

Gorące obiady - bogaty wybór dań
Polskie wędliny
Catering na każdą okazję
Bogaty wybór produktów z Polski: słodycze, przetwory, konserwy
Karty telefoniczne, kosmetyki, prasa i więcej...

Business Phone Number
908-486-0677

Ratings

There are no reviews yet.

Post your review

Send Message to listing owner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.